TIETOJA | INFORMATION

Syntynyt | Född 1959

Asuu ja työskentelee Helsingissä | Bor och arbetar i Helsingfors

Arkkitehti, Oulun Yliopisto | Arkitekt, Uleåborgs universitet  1996  (1978-96)

MAA, Taidekoulu | Konstskolan  1992  (1988-1992)

OPINNOT | STUDIER
YKSITYISNÄYTTELYT | SEPARATUTSTÄLLNINGAR

2018  Galleria Bronda, Helsinki | Helsingfors

          Galleria Harmaja, Oulu | Uleåborg

2016  Galleria Bronda, Helsinki | Helsingfors

2012  Galleria Bronda, Helsinki | Helsingfors

2011  Tammisaaren kirjasto | Ekenäs bibliotek

2010  Galleria Bronda, Helsinki | Helsingfors

2008  Galleria Harmaja, Oulu, Uleåborg

TM-galleria, Helsinki | Helsingfors

2006  Maalauksia | Målningar, Galleria Bronda, Helsinki | Helsingfors

2005  Willa Mac, Tampere | Tammerfors

Galleria Bronda, Helsinki | Helsingfors

 

2004  Galleria Nefret, Turku | Åbo

 Studio Mezzo, Helsinki  Helsingfors

2003  Galleria Bronda, Helsinki | Helsingfors

2000  Galleria Gjutars, Vantaa | Vanda

1999  Galleria Nefret, Turku | Åbo

1997  Galleria Bronda, Helsinki | Helsingfors

1995  Galleria Bronda, Helsinki | Helsingfors

Oulun Yliopisto, Arkkitehitosaston näyttelytila | Uleåborgs universitet, Arkitektavdelningen

1994  Kluuvin galleria, Helsinki | Glogalleriet, Helsingfors

1991  Oulun Yliopiston  Arkkitehtiosaston näyttelytila | Uleåborgs universitet,

Arkitektavdelningen

YHTEISNÄYTTELYT | GRUPPUTSTÄLLNINGAR

2015  Ruoveden maisema, Ruoveden viljamakasiini

2011  Squattershow, Helsinki | Helsingfors

 

2010  Habitare - ArtHelsinki 11 taidemessut | konstmässa, Helsinki | Helsingfors

1998  Helsingin Taiteilijaseuran kesänäyttely, Suomenlinnan Rantakasarmi |

          Helsingfors konstnärsgilles sommarutställning, Strandkasärnen, Sveaborg

1996  Enter, Taidehalli, Helsinki | Konsthallen, Helsingfors

Amos Anderssonin taidemuseon uudet hankinnat, Helsinki | Amos Anderssons konstmuseums nyinskaffningar, Helsingfors    

 

1995  Suur-Helsingin ja Uudenmaan aluenäyttely, Keravan taidemuseo | Regionalutställning

för Storhelsingfors och Nyland, Kervo konstmuseum         

Kesänäyttely | Sommarutställning, Galleria Bronda

1993  ”Uudet maan kuvat”, Uudenmaan läänin aluenäyttely, Karkkila | Nylands läns

regionalutställning, Högfors

1992  Suomen taiteilijoiden 97. vuosinäyttely, Taidehalli, Helsinki | Finska Konstnärers 97.

årsutställning, Konsthallen, Helsingfors

1. ”Naisen nauru”, kutsunäyttely Vapauden aukiolla, Helsinki | ”Naisen nauru”, utställning för inbjudna, Vapauden aukio, Helsingfors

1990  TM galleria, Helsinki | Helsingfors, yhdessä Eeva Kallosen ja Sinikka Peltosen kanssa

| med Eeva Kallonen och Sinikka Peltonen

APURAHAT | STIPENDIER

2017  Svenska Kulturfonden

2012  Svenska Kulturfonden

2011  Opetusministeriö, näyttöapuraha | Undervisningsministeriet, visningersättning 

2009  Niilo Helanderin säätiö, 1-vuotisapuraha | Niilo Helanders stiftelse, ettårsstipendium

2008  Grönqvistin säätiön matka-apuraha | Grönqvistska stiftelsen, resestipendium

2008  Valtion taideteostoimikunta, 1-vuotisapuraha | Statens konstkommission,

           ettårsstipendium

2005  Opetusministeriön näyttökorvaus | Undervisningsministeriet, visningersättning

           Stina Krookin säätiö | Stina Krooks stiftelse

2003  Föreningen Konstsamfundet

1996  Opetusministeriön näyttökorvaus | Undervisningsministeriets visningsersättning

Svenska Kulturfonden, puolivuotisapuraha – halvårs stipendium

1993  Svenska Kulturfonden

JÄSENYYDET | MEDLEMSKAP

Taidemaalariliitto - Målarförbundet

Helsingin Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Helsingfors

KOKOELMAT | SAMLINGAR

Amos Anderssonin taidemuseo | Amos Anderssons konstmuseum
 

Valtion taidekokoelmat | Statens konstsamlingar

Helsingin kaupungin taidemuseo | Helsingfors stads konstmuseum

UM  Moskovan suurlähetystö | UM  ambassaden i Moskva

Hotelli Torni, Kuntien Eläkevakuutus | Kommunernas Pensionsförsäkring

UM Manilan suurlähetystö | UM ambassaden i Manila

Kuntien Eläkevakuutus | Kommunernas Pensionsförsäkring

American Tobacco

Willa Mac

Rautaruukki